สมัครแข่งขัน FIFA19 THAILAND CHAMPIONSHIP : สนาม 1

เครื่องที่ใช้แข่งขัน : PS4

ลิงค์สมัคร : สมัครแข่งขันเกม FIFA19 THAILAND CHAMPIONSHIP : สนาม 1

กลุ่มสำหรับนัดแข่งขัน : FIFA 19 TOURNAMENT

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน : กติกาแข่งขันเกม FIFA19 THAILAND CHAMPIONSHIP

ตรวจสอบรายชื่อทีมที่สมัคร : รายชื่อทีมทีสมัครแข่งขัน FIFA19 THAILAND CHAMPIONSHIP : สนาม 1

กำหนดการ

- รับสมัคร : 10-15 ตุลาคม พ.. 2561 รับ 64 ทีม หรือจนกว่าจะเต็ม (กรณีเกิน 64 ทีม ก่อนวันที่ 13 ตุลาคม เวลา 12.00 . จะปิดรับสมัครทันที และทำการคัดเลือกรอบออนไลน์)

- คัดเลือกออนไลน์ : 14-15 ตุลาคม พ.. 2561 (กรณีผู้สมัครเกิน 64 ทีม ตามเงื่อนไขการสมัคร)

- รอบแบ่งกลุ่ม รอบ 1

Group A-H วันที่ 18 ตุลาคม พ.. 2561

Group I-P วันที่ 19 ตุลาคม พ.. 2561

- รอบแบ่งกลุ่ม รอบ 2

Group 1-8 วันที่ 20 ตุลาคม พ.. 2561

- รอบ 8 ทีม - รอบชิงชนะเลิศ : วันที่ 21 ตุลาคม พ.. 2561

** สถานที่จัดการแข่งขัน : งาน Thailand International Sport Expo 2018 เมืองทองธานี

** เฉพาะ Playstation 4 เท่านั้น


คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ 18 ปีขึ้นไป

- มีสัญชาติไทย


การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 สนาม ประกอบไปด้วย

สนามที่ 1 : 18-21 ตุลาคม พ.. 2561

สนามที่ 2 : Comingsoon

สนามที่ 3 : Comingsoon

สนามที่ 4 : Comingsoon

*** การแข่งขันในแต่ละสนาม จะมีการสะสมคะแนน เพื่อนำ 64 ทีมที่มีคะแนนดีที่สุด เข้าแข่งขันรอบ FIFA19 Thailand Championship Grand FINAL ***

สนามสุดท้าย : FIFA19 Thailand Championship Grand FINAL


เงินรางวัล

รางวัลประจำสนามแข่งขัน

ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 : รับเงินรางวัล 20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 : รับเงินรางวัล 10,000 บาท


รางวัล FIFA19 Thailand Championship

ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 : รับเงินรางวัล 200,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 : รับเงินรางวัล 100,000 บาท