กติกาการแข่งขัน TEKKEN 7 ในงานกีฬาอีสปอร์ตเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 " ช้างขาวเกมส์ "

- สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : https://tesf.or.th/trad-esports/tekken7/

- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน : https://tesf.or.th/trad-esports/tekken7/list.php

รูปแบบการแข่งขัน

- แข่งออฟไลน์ 

- เครื่องเกม Playstation 4

- เกมเวอร์ชั่น TEKKEN 7
- แข่งขันแบบ Double Elimination BO3

- รอบชิงชนะเลิศ BO5
- ผู้แพ้ในรอบชิงสาย lower bracket ได้เหรียญทองแดง

- ผู้ชนะในรอบชิงจะได้รับเหรียญทอง ผู้แพ้ได้เหรียญเงิน


กติกาการแข่งขัน

- แข่งขันบนระบบ Playstation 4

- Game Setting: 3 Rounds / 60 Sec. / Random Stagae / Tournament Mode

-  การเลือกฉากจะเป็น Random เท่านั้น ผู้แพ้มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวละคร หรือ เลือก Stage ได้ ส่วนผู้ชนะต้องใช้ตัวละครเดิม

- การปรับปุ่มลัดสามารถทำได้ที่หน้าเลือกตัวละครก่อนเข้าเริ่มเกม

- กรณีที่มีปัญหาระหว่างการแข่งขัน หากพิสูจน์ได้ว่าจงใจ จะถูกปรับแพ้ 1 ยกทันที

- คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


มารยาทในการแข่งขัน Tournament

- การแสดงที่บ่งบอกความไม่มีน้ำใจนักกีฬา : ปรับแพ้ทันที

- การเยาะเย้ย ถากถาง ไม่สุภาพ ทั้งวาจาและการกระทำ ต่อทีมเข้าแข่งขัน : ปรับแพ้ทันที


ข้อตกลงและข้อปฏิบัติ

- ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันรวมไปถึงคำตัดสินของทีมงานโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องรับทราบและยอมรับว่าทางผู้จัดงาน มีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนกฎกติกาข้อกำหนดการแข่งขันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- กรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนคำตัดสิน จากกฎกติกาที่กำหนดไว้ได้ตามแต่ความเหมาะสมและให้มีความยุติธรรมที่สุดเท่าที่ทำได้

- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแสดงการเคารพต่อผู้แข่งขันอื่นและผู้ตัดสิน ห้ามผู้แข่งขันแสดงการดูถูกเย้ยหยัน ใช้วาจาหยาบคาย หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อผู้ตัดสินและผู้แข่งขันอื่น หากพบเห็นจะได้รับการลงโทษ

- กรณีมีข้อพิพาท หรือมีการประท้วงใดๆ เกิดขึ้น การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดการประท้วง

- การประท้วงใดๆ จะต้องทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นเท่านั้น หากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว ถือว่าทั้งสองทีมยินยอมที่จะรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม