รายชื่อผู้สมัครแข่งขัน TEKKEN 7 ในงานกีฬาอีสปอร์ตเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 " ช้างขาวเกมส์ "

- กติกาการแข่งขัน : https://tesf.or.th/trad-esports/tekken7/rules.php

- สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : https://tesf.or.th/trad-esports/tekken7/

ลำดับ
ชื่อ นามสกุล
ชื่อที่ใช้แข่งขัน
เขตพื้นที่
1
ภูริชญา วงษ์แป้น
Icez
1
2
พุฒิเมธศิริ แสนบุญศิริ
Lizzabethz
1
3
อนาวิล คงนอง
VioletDawn
1
4
นรภัทร ลือกิตินันท์
Patnorapat
1
5
ปองพล ศรีกระจ่าง
Mixseelon
5
6
ธนาธิป เมฆบุตร
Mishimura
5
7
จักรภัทร แสงจันทร์
YU/MI
5
8
พรอดิศร์ จั่นบำรุง
AmNoobZ
1
9
นายกิรกานต์ นนทลีพิพัฒน์
G.U.M.P
5
10
ณภัทร สุทธิรัตน์
Diamonji
5
11
ธีรภัทร มาลีวงศ์
Wolfmanbell
1
12
นาย ณภัทร เกษมราษฎร์
กำหมัดแล้วนะ
5
13
ลภัส รักติประกร
KiDz
1
14
รุ่งศรัณย์ ไม้จันทร์ดี
TartKaiFaiLogun
1
15
รชต คุณารูป
KenNope
5
16
เพชรรัตน์ สุวรรณเจริญพร
FernKi
1

ทีมทั้งหมด : 16 Results