รายชื่อผู้สมัครแข่งขัน Arena of Valor ในงานกีฬาอีสปอร์ตเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 " ช้างขาวเกมส์ "

- กติกาการแข่งขัน : https://tesf.or.th/trad-esports/aov/rules.php

- สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : https://tesf.or.th/trad-esports/aov/

ลำดับ
ชื่อทีม
ชื่อย่อ
เขตพื้นที่
41
Slott B
SL
3
42
Panthera South
PS
4
43
กล้วยอบเนยเลยกลัว
BBSS
3
44
HDR-AHHI
HDR
5
45
SCHOOLDAY
sDAY
1
46
GODOFGLORY
GOG
1
47
Butterfly Effect
BEF
1
48
BeTheOne
BTO
1
49
I am Phuket
IPK
4
50
First Destroyer
FD
3
51
TELETUBBY
TLTB
5
52
All star Team
AST
1
53
Karban
KB
1
54
FiRST AllSTAr
FAS
3
55
Samutsakhon E-Sport Club
SK
1
56
Hurricane Team
HRC
1
57
MaWinMawae
MWMW
4
58
GaiginGung
GgG
1
59
Asgard
AG
3
60
Lightning Unicorn
LNUC
2

ทีมทั้งหมด : 65 Results