การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบออนไลน์)

คุณสมบัต้ผู้สมัครแข่งขัน

1. มีสัญชาติไทย

2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการแข่งขัน

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

4. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 - 18 ปี ให้ผู้ปกครอง โดยชอบธรรมอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)

5. นักกีฬาจะต้องมีเวลาและสามารถเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อม ได้ตามที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกำหนด

6. นักกีฬาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อย่างเคร่งครัด

7. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

8. นักกีฬาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ของสมาคมฯ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อย่างเคร่งครัด


กำหนดวันแข่งขันคัดเลือก

TEKKEN 7

• วันที่ 2 - 5 เมษายน 2563 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.tesf.or.th

• วันที่ 5 เมษายน 2563 จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน

• วันที่ 6 - 26 เมษายน 2563 แข่งขันรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์

eFootball PES 2020

• วันที่ 2 - 20 เมษายน 2563 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.tesf.or.th

• วันที่ 27 เมษายน จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน

• วันที่ 27 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2563 แข่งขันรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์

Dota 2

• วันที่ 2 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2563 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.tesf.or.th

• วันที่ 18 พฤษภาคม จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน

• วันที่ 18 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2563 แข่งขันรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์