สมัครแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม Arena Of Valor รายการ OBEC ESPORTS ROV TALUMBALL TOUR

- Discord สำหรับแข่งขัน (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนี้) : https://discord.gg/nZfFZZmg

- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน : OBEC ESPORTS ROV TALUMBALL TOUR (ในกรณีสมัครแล้วไม่มีรายชื่อให้แจ้งทีมงานใน Discord)

กำหนดการแข่งขัน

 1. สมัครแข่งขันได้ตั่งแต่วันที่ 19 - 23 ส.ค. 66

 2. รับสมัครจำนวนจำกัด 24 ทีม

 3. อันดับตั่งแต่ 25 เป็นต้นไปในรายชื่อสมัครจะเป็นทีมสำรอง ในกรณี 24 ทีมแรกมีปัญหาจะให้สิทธิ์ทีมสำรองตามลำดับ

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1. รับสมัครนักกีฬาที่มีอายุ 13 – 18 ปี

 2. นักกีฬาต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ สมาชิกนักกีฬาในทีมต้องเป็นนักเรียนที่มาจากสถานศึกษาเดียวกัน

 3. นักกีฬาต้องแต่งกายสุภาพห้ามขาสั้น ห้ามรองเท้าแตะ กรณีใส่รองเท้าแตะมา จะไม่ให้เข้าร่วมแข่งขัน

 4. นักกีฬาจะต้องมีตัวละครฮีโร่ไม่น้อยกว่า 25 ตัวขึ้นไป

 5. นักกีฬาจะต้องแสดงบัตรนักเรียนหรือเอกสารยืนยันตนว่าเป็นนักเรียนในวันที่มาแข่งขัน

 6. นักกีฬาจะต้องแสดงใบยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมการแข่งขัน

 7. ใบอนุญาติผู้ปกครอง (https://www.tesf.or.th/file/agreementletter.pdf)

ประเภทและจำนวนนักกีฬา

 1. ประเภททีม ROV

 2. ชื่อทีมที่ใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นชื่อสถานศึกษาของตัวเองเท่านั้น

 3. ให้แต่ละทีมส่งนักกีฬาได้ทีมละ 5 และสำรอง 1 คน (สำรองไม่มีก็ได้)

รูปแบบการแข่งขัน

 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ ipad / tablet ในการแข่งขัน

 2. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่มกลุ่มละ 4 ทีม คือ กลุ่ม A กลุ่ม B และ กลุ่ม C

 3. แบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบเช้า จำนวน 12 ทีม / รอบบ่าย จำนวน 12 ทีม

 4. แข่งขันแบบ BEST OF 1 เจอกันทั้งหมดในกลุ่มเพื่อเก็บคะแนน ชนะ 3 แต้ม / แพ้ 0 แต้ม

 5. หากคะแนนเท่ากัน ตัดสินกันที่ HEAD TO HEAD จากนัดที่เจอกัน แล้วจึงนับที่จำนวน Tower

 6. ห้ามใช้ตัวละครที่อัพเดทเข้ามาใหม่ภายใน 14 วัน และ สกินที่มีบัคในการแข่งขัน

เงินรางวัลของทุกกลุ่ม

 1. อันดับที่ 1 : เงินรางวัล 1,500 บาท

 2. อันดับที่ 2 : เงินรางวัล 1,000 บาท

 3. อันดับที่ 3 , 4 : เงินรางวัล 500 บาท


ปิดรับสมัคร