รายชื่อผู้สมัครแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม Arena Of Valor รายการ OBEC ESPORTS ROV TALUMBALL TOUR

- สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : OBEC ESPORTS ROV TALUMBALL TOUR

ลำดับ
ชื่อทีม
1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
2
PW Esports
3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร [1]
5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2
6
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร [2]
8
โรงเรียนวัดราชโอรส
9
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร [3]
10
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
11
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
12
โรงเรียนกำแพงวิทยา
13
มหาชนะชัยวิทยาคม
14
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
15
โรงเรียนหนองโพวิทยา
16
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
17
บดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2
18
โรงเรียนสิงห์บุรี
19
โรงเรียนวัดราชบพิธ
20
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
21
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรีV.2
22
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
23
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
24
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา(2)
25
เนินสะอาดวิทยาคม
26
PW Esports
27
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
28
โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
29
ศรีพฤฒา
30
มัธยมวัด ธาตุทอง
31
โรงเรียนปากกรานพิทยา
32
PW Esports
33
เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
34
สาธิตวไลอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์
35
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
36
เตรีอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ทีมทั้งหมด : 36 Results