ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยในซีเกมส์ครั้งที่ 31

Posted by adminesport May 12, 2022 in TOURNAMENT

ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ประเทศเวียดนามในครั้งนี้ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าชิงเหรียญในการแข่งขันมีดังนี้

ARENA OF VALOR

นายธนา สมบูรณ์พร้อม
นายพสุ เย็นสบาย
นายภัคพล แซ่ท่อง
นายพีรวัส เปียชาติ
นายโทนี่ เอกพงศ์ โกรอฮอเนน
นายสรรเพชร มารัตน์
นายสรวิชญ มหาวนากูล

LEAGUE OF LEGENDS

นายกีรติ วรรณพงษ์
นายนนทวัฒน์ เหว่าโต
นายพีรพัฒน์ รัตนสินเกล้า
นายณฐพล ดวงพัตตรา
นายธนโชติ โสภณปณคุณ
นายชาญวิทย์ ทับทิม

LOL : WILD RIFT ทีมชาย

นายประสิทธิชัย เจียดชาติ / Valdus
นายจิรพัฒน์ ขาวมี / Catsatan
นายสรกฤศ บูรณะธนะสิน / Whatthejes
นายเมธิส วงศ์ชูศรี / NoeL
นายนัฐพงษ์ เม้นกะสิการ / G4
นายณัฐชนน ใหญ่หลวง / Archeny
นายจักรกฤษณ์ คงอุบล / Lloyd

LOL : WILD RIFT ทีมหญิง

นางสาวกานต์สินี ธนาทิพปิยพัทธ์
นางสาวนันทัชพร เรืองสุวรรณ
นางสาวเปมิกา รามานิ ทารานิ
นางสาวนภัสพร อุปจ๊ะ
นางสาวปรียาวรรณ พุทธชาติ
นางสาวกนกภรณ์ ปานพิมพ์
นางสาวธิติมา นามศิริพงศ์พันธุ์

FIFA ONLINE 4

นายสราวุธ ใจมา
นายพัฒนศักดิ์ วรนันท์
นายธีเดช ทรงสายสกุล
นายสรวิศ รจนะศิลปิน

GARENA FREE FIRE

นายภาณุวัฒน์ ชินวงค์เกตุ
นายธนากร ชมภูราช
นายณัฐวุฒิ ขันตี
นายเทวา กันยากุล
นายปัญวัฒน์ อยู่เกตุ

นายมทินา ทาประเสริฐ
นายอนุชา ลำเพา
นายสิทธา งามชนะ
นายสิทธิศักดิ์ หงษ์คำผิว
นายวราวุธ เพ็ญไพฑูรย์

PUBG MOBILE

นายพีรพล พุ่มรัตน์
นายศุภชัย สิงห์แก้ว
นายธีระพงษ์ มุระศรี
นายธฤต ปลูกสร้าง
นายอัศวยุช เอื้อเฟื้อพันธ์

นายภูวิวัฒน์ ตานี
นายศิกรินทร์ นพรัตน์
นายภูรินษ์ ร้องขันแก้ว
นายณัชพล โสมทัต
นายสดายุทธ มุกดาสวัสดิ์

โดยการแข่งขันของกีฬาอีสปอร์ตจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยมีตารางการแข่งขันดังนี้