เปิดรับสมัคร TEKKEN 7 Pre Season Tournament

Posted by adminesport January 20, 2020 in NEWS

AIS eSports ร่วมกับ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันรายการ TEKKEN 7 Pre Season Tournament ชิงเงินรางวัลรวม 94,000 บาท โดยทำการแข่งขันแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ บุคคลชายทั่วไป และบุคคลหญิง จะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 23 มกราคม 2563 และจะไปชิงชนะเลิศกันในงาน Thailand Game Expo 2020 ในวันที่ 30 มกราคม 2563

กำหนดการ
รับสมัคร : 19 – 23 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อ : 24 มกราคม 2563
รอบคัดเลือก : 25 มกราคม 2563 (สถานที่ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย)
รอบ 16 คนสุดท้าย : 30 มกราคม 2563 (งาน Thailand Game Expo 2020 ไบเทค บางนา ฮอลล์ 100)

นักกีฬาที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโดยไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือกประกอบไปด้วย

อันดับ 1 และ 2 จากรายการ Thailand Esports The 30th Sea Games National Qualifiers

– นพรุจ เหมภมร
– รัชวิน ธนสุนทรกูร
อันดับ 1 และ 2 รายการ Thailand Esports Championship 2019
– ภูวิศ จิตรธรรมวงศ์
– จีรพงศ์ มงคลสมบัติศิริ

*** คัดเลือกเพิ่ม 12 คน ***

คุณสมบัติผู้สมัครแข่งขัน
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป หากอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีสัญชาติไทย

เข้ากลุ่มการแข่งขัน : https://www.facebook.com/groups/tesf.esports.tekken7/

สมัครการแข่งขันที่ : https://register.tesf.or.th/

รางวัล
ประเภทบุคคลชาย
ชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 12,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

ประเภทบุคคลหญิง
ชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 12,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

รูปแบบการแข่งขัน
– แข่งออฟไลน์
– เครื่องเกม Playstation 4
– เกมเวอร์ชั่น TEKKEN 7
– แบ่ง 2 ประเภท ชาย และหญิง
– รับสมัครประเภทละ 16 คน (หากเกิน 16 คนจะต้องแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย)
– แข่งขันแบบ Double Elimination BO3
– รอบชิงชนะเลิศ BO5

กติกาการแข่งขัน
– แข่งขันบนระบบ Playstation 4
– Game Setting: 3 Rounds / 60 Sec. / Random Stagae / Tournament Mode
– การเลือกฉากจะเป็น Random เท่านั้น ผู้แพ้มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวละคร หรือ เลือก Stage ได้ ส่วนผู้ชนะต้องใช้ตัวละครเดิม
– การปรับปุ่มลัดสามารถทำได้ที่หน้าเลือกตัวละครก่อนเข้าเริ่มเกม
– กรณีที่มีปัญหาระหว่างการแข่งขัน หากพิสูจน์ได้ว่าจงใจ จะถูกปรับแพ้ 1 ยกทันที
– นักกีฬาจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ หรือกางเกงขาสั้น หากกรรมการตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที
– คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

มารยาทในการแข่งขัน Tournament
– การแสดงที่บ่งบอกความไม่มีน้ำใจนักกีฬา : ปรับแพ้ทันที
– การเยาะเย้ย ถากถาง ไม่สุภาพ ทั้งวาจาและการกระทำ ต่อทีมเข้าแข่งขัน : ปรับแพ้ทันที

ข้อตกลงและข้อปฏิบัติ
– ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันรวมไปถึงคำตัดสินของทีมงานโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
– ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องรับทราบและยอมรับว่าทางผู้จัดงาน มีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนกฎกติกาข้อกำหนดการแข่งขันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– กรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนคำตัดสิน จากกฎกติกาที่กำหนดไว้ได้ตามแต่ความเหมาะสมและให้มีความยุติธรรมที่สุดเท่าที่ทำได้
– ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแสดงการเคารพต่อผู้แข่งขันอื่นและผู้ตัดสิน ห้ามผู้แข่งขันแสดงการดูถูกเย้ยหยัน ใช้วาจาหยาบคาย หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อผู้ตัดสินและผู้แข่งขันอื่น หากพบเห็นจะได้รับการลงโทษ
– กรณีมีข้อพิพาท หรือมีการประท้วงใดๆ เกิดขึ้น การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประท้วง
– การประท้วงใดๆ จะต้องทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นเท่านั้น หากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว ถือว่าทั้งสองทีมยินยอมที่จะรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม