รายชื่อผู้สมัครแข่งขัน eFootball PES2020 ในงานกีฬาอีสปอร์ตเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 " ช้างขาวเกมส์ "

- กติกาการแข่งขัน : https://tesf.or.th/trad-esports/pes2020/rules.php

- สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : https://tesf.or.th/trad-esports/pes2020/

ลำดับ
ชื่อ นามสกุล
ชื่อที่ใช้แข่งขัน
เขตพื้นที่
1
ดิษฐพัฒน์ แก้วลบ
DiT-DeW
1
2
ธนกฤต กสิโกศล
Krittskill
1
3
พงศ์พล วาสุ
ZERO.A
1
4
พิสิฐพล ถนอมนุ่ม
Totoyous
1
5
ปรมินทร์ ศิริพันทะ
NongkHimm
1
6
ปัณณทัต จริยา
iYearn
1
7
นาย รุ่งรดิศ กุลธนาดุล
SinZ
5
8
นาย มณฑวรรษ ภุมรินทร์
JZKY
2
9
ประดุจเทพ มณีฉาย
iBellz
4
10
จามิกร ชนะิจเจริญ
Kornhub
3
11
พัชรพล พาลีขำ
VARITH37
1
12
วุฒิชัย อินสอน
FLUKE_Zila
1
13
วรวรัญช์ เก็งวินิจ
KC
1
14
นายนวพล รอดเลี้ยง
Nineroto
1
15
ศราวุธ พงษ์อรุณรัตน์
Boomzzzzzz
4
16
ชานนท์ อินกลิ่น
Neno
1
17
ศุภกร ศรีส่วน
KALULU17
1
18
รัชชานนท์ กล้าแข็งทะเล
Stud.omex
1
19
วุฒิพงศ์ พุฒิมา
Few_Cr.
5
20
ศตวรรษ คำเขียว
6xatomicx9
5

ทีมทั้งหมด : 26 Results

previous12  next