สมัครแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม Arena Of Valor รายการ TESC2023

- Discord สำหรับแข่งขัน (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนี้) : https://discord.gg/F6q5RtYBYY

- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน : TESC2023 (ในกรณีสมัครแล้วไม่มีรายชื่อให้แจ้งทีมงานใน Discord)

กำหนดการแข่งขัน

 1. สมัครได้ตั่งแต่วันนี้ -17 มีนาคม

 2. รับสมัครไม่จำกัดจำนวน

 3. แข่งขันแบบออฟไลน์ วันที่ 1-2 เมษายน ทำการแข่งขัน ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครสวรรค์ 2 (มาตุลี)

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (นับปีเกิด พ.ศ. 2551 / ค.ศ. 2008)นับตั้งแต่ปีที่เกิดถึงปีที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 2. นักกีฬาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องรับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมแข่งขันเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับเอกสารดาวน์โหลดได้ ที่ (https://www.tesf.or.th/file/agreementletter.pdf) หรือท้ายระเบียบการแข่งขัน สามารถยื่นเอกสารในวันแข่งขัน

 3. อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน

 4. นักกีฬาสามารถลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น

 5. ใน 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิกหลัก 5 คน ตัวสำรอง 1 (* อัพเดท 20/3/2566 เพิ่มสำรองจาก 1 เป็น 2 แจ้งเพิ่มสำรองได้ที่ Discord มีระยะเวลาจำกัด )

 6. ไม่อนุญาติให้มีการใช้งาน Stand IN (คนนอกที่ไม่ได้ลงทะเบียน) ให้ใช้ได้เฉพาะตัวสำรองที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

เงินรางวัล

 1. อันดับที่ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วย เหรียญรางวัล และประกาศณียบัตร

 2. อันดับที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท เหรียญรางวัล และประกาศณียบัตร

 3. อันดับที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท เหรียญรางวัล และประกาศณียบัตร


ปิดรับสมัคร รอประกาศรายชื่อ และ เปิดให้แก้ไขข้อมูล ใน Discord https://discord.gg/F6q5RtYBYY