รับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันเกม AOV รายการ SAT-PHUKET Sports World Invitation 2020

- กลุ่มสำหรับแข่งขัน : SAT-PHUKET Sports World Invitation 2020

กำหนดการสมัคร
เปิดรับสมัคร : 9 - 16 ก.ย. 63 หรือจนกว่าจะครบตามที่กำหนด
ประกาศรายชื่อ : 17 ก.ย. 63
วันแข่งขัน : 18-20 ก.ย. 63
สถานที่แข่งขัน : เซ็นทรัล ภูเก็ต

เงื่อนไขการสมัคร
- สมัครแบบทีม 5 คน สำรอง 1 คน
- รับสมัครจังหวัดละ 64 ทีม
- สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากต่ำกว่าต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง ดาวน์โหลด
- 1 ทีม สมัครได้ 1 ภาคเท่านั้น (จะมีแข่งขันในภาคอื่นๆ ต่อไป)
- ผู้สมัครต้องเดินทางไปแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ต
- ห้ามนักกีฬาจาก PRO League 2020 เข้าร่วมการแข่งขัน

เงินรางวัล
- อันดับที่ 1 : 120,000 บาท
- อันดับที่ 2 : 60,000 บาท
- อันดับที่ 3 : 30,000 บาท

- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน : SAT-PHUKET Sports World Invitation 2020


ปิดรับสมัคร