รายชื่อผู้สมัครแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม Arena Of Valor รายการ After Homework School Battle Tournament 2023

- สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : After Homework School Battle Tournament 2023

ลำดับ
ชื่อทีม
สนาม
จังหวัด
1
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
3
นครสวรรค์
2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
3
กรุงเทพมหานคร
3
โรงเรียนบ้านเสมา
2
นครราชสีมา
4
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
1
กำแพงเพชร
5
เมืองเชลียง
1
สุโขทัย
6
โรงเรียนบ้านหนองเเสงโคกน้อย
2
ขอนแก่น
7
ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
2
ร้อยเอ็ด
8
โรงเรียนโพนทองพิทยาคม
2
สุรินทร์
9
โรงเรียนผดุงนารี
2
มหาสารคาม
10
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
3
สุพรรณบุรี
11
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
2
ศรีสะเกษ
12
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
4
สงขลา
13
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
3
นครปฐม
14
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
2
นครราชสีมา
15
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
2
ศรีสะเกษ
16
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1
เพชรบูรณ์
17
ชลราษฎรอำรุง
3
ชลบุรี
18
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
3
นครสวรรค์
19
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
3
กรุงเทพมหานคร
20
โรงเรียนนางรอง
2
บุรีรัมย์
21
แนงมุดวิทยา
2
สุรินทร์
22
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
2
ร้อยเอ็ด
23
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
3
กรุงเทพมหานคร
24
ท่าด้วงพิทยาคม
1
เพชรบูรณ์
25
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
3
กรุงเทพมหานคร
26
นาด้วงวิทยา
2
เลย
27
โรงเรียนเวียงมอดวิทยา
1
ลำปาง
28
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
1
เชียงใหม่
29
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
4
ตรัง
30
ศรีมโหสถ
3
ปราจีนบุรี
31
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
2
สกลนคร
32
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3
อุทัยธานี
33
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
1
ลำปาง
34
ปากกรานพิทยา
3
พระนครศรีอยุธยา
35
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
3
กรุงเทพมหานคร
36
นิคมพิมายศึกษา
2
นครราชสีมา
37
สุคิรินวิทยา
4
นราธิวาส
38
โรงเรียนบ้านวังเบอะ
1
แพร่
39
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
2
นครราชสีมา
40
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
2
บึงกาฬ
41
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
1
สุโขทัย
42
สามร้อยยอดวิทยาคม
3
ประจวบคีรีขันธ์
43
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
2
นครราชสีมา
44
สารวิทยา
3
กรุงเทพมหานคร
45
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
1
พะเยา
46
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
2
ขอนแก่น
47
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
3
สมุทรปราการ
48
โรงเรียนพิชัย
1
อุตรดิตถ์
49
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
3
กรุงเทพมหานคร
50
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
2
สุรินทร์
51
ภูเรือวิทยา
2
เลย
52
โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
1
พิษณุโลก
53
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
4
สุราษฎร์ธานี
54
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
1
ตาก
55
โรงเรียน ศรีพฤฒา
3
กรุงเทพมหานคร
56
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
3
ปราจีนบุรี
57
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
4
นครศรีธรรมราช
58
มัธยมวัดธาตุทอง
3
กรุงเทพมหานคร
59
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
2
สกลนคร
60
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
1
ตาก
61
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
3
นนทบุรี
62
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
1
น่าน
63
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
2
ศรีสะเกษ
64
เทพลีลา
3
กรุงเทพมหานคร
65
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส
3
ชัยนาท
66
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
1
ลำปาง
67
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2
3
กรุงเทพมหานคร
68
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
2
ขอนแก่น
69
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
4
นราธิวาส
70
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี
2
อุบลราชธานี
71
โรงเรียนเวียงสระ
4
สุราษฎร์ธานี
72
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
4
ภูเก็ต
73
หัวหิน
3
ประจวบคีรีขันธ์
74
กะปงพิทยาคม
4
พังงา
75
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
3
ชลบุรี
76
บ้านสะแกงาม
1
เพชรบูรณ์
77
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
4
ชุมพร
78
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
3
เพชรบุรี
79
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3
กรุงเทพมหานคร
80
หนองม่วงวิทยา
3
ลพบุรี
81
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
1
เพชรบูรณ์
82
โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
2
บุรีรัมย์
83
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
3
นครปฐม
84
โพธินอมิตวิทยาคม
3
นนทบุรี
85
บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
3
นครนายก
86
บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
2
ยโสธร
87
โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี
2
สกลนคร
88
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
2
นครราชสีมา
89
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
1
สุโขทัย
90
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
1
เชียงราย
91
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม
2
ศรีสะเกษ
92
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
3
ปราจีนบุรี
93
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
2
นครราชสีมา
94
โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์
2
มุกดาหาร
95
บ้านหนองหลวง
1
ตาก
96
โรงเรียนบ้านกล้วย
2
นครราชสีมา
97
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
2
อุบลราชธานี
98
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
3
นครนายก
99
โรงเรียนห้วยยางศึกษา
3
ระยอง
100
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
3
กรุงเทพมหานคร

ทีมทั้งหมด : 879 Results

previous123456789  next