รายชื่อทีมทีสมัครแข่งขัน FIFA19 THAILAND CHAMPIONSHIP : สนาม 2

เครื่องที่ใช้แข่งขัน : PS4

ลิงค์สมัคร : สมัครแข่งขันเกม FIFA19 THAILAND CHAMPIONSHIP : สนาม 2

กลุ่มสำหรับนัดแข่งขัน : FIFA 19 TOURNAMENT

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน : กติกาแข่งขันเกม FIFA19 THAILAND CHAMPIONSHIP

* 64 ทีมแรกที่ข้อมูลครบถ้วน จะมีสิทธิ์แข่งขันในรายการนี้ ถ้าทีมไหนข้อมูลไม่ครบจะถูกตัดสิทธิ์แล้วเลื่อนทีมอันดับถัดไปขึ้นมาแทนจนครบ 64 ทีมและจะประกาศรายชื่ออีกครั้ง

Coming Soon..